Oferta

Do wyboru, do koloru…

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji przychodów
  • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
  • sporządzenie i składanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie bilansów oraz rachunku zysków i strat
  • sporządzanie sprawozdań do GUS
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS
  • obliczanie składników wynagrodzeń, ekwiwalentów, dodatków, odpraw
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
  • wyrejestrowanie płatnika, ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego

Osobom, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą oferuję profesjonalną pomoc co i gdzie załatwić. Następnie osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą zostaje zgłoszona do ZUS jako płatnik składek po złożeniu wniosku o wpis do ewidencji.

Czy wiesz , że…

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Preferencyjne warunki obowiązują przez okres dwóch lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają prawo do wyboru formy opodatkowania spośród nw. możliwych:

  • zasady ogólne
  • podatek liniowy
  • ryczałt ewidencjonowany
  • karta podatkowa
[/tab]